Senin, 16 Juli 2018

Latihan Soal Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak I

01. Nilai x yang memenuhi persamaan │3x + 6│ = 9 adalah ...
A. {1, 3}
B. {–2, 3}
C. {3, 4}
D. {1, 4}
E. {–5, 1}

02. Himpunan penyelesaian persamaan │8 – 4x│ = 12 adalah {p, q}. Nilai p + q = ...
A. –4
B. –2
C. 4
D. 6
E. 8

03. Nilai x yang memenuhi │2x + 5│ = 14 – x adalah...
A. {3, 9}
B. {–9, 3}
C. {3}
D. {9}
E. {–3, 9}

04. Nilai x yang memenuhi │x2 – 8x + 14│ = 2 adalah ...
A. {2, 4, 9}
B. {4, 6, 9}
C. {2, 5, 6}
D. {2, 4, 6}
E. {–2, 5, 9}

05. Interval nilai x yang memenuhi │3x – 6│ ≤ 18 adalah ...
A. x ≤ –8 atau x ≥ 4
B. –8 ≤ x ≤ 4
C. x ≤ –4 atau x ≥ 8
D. –4 ≤ x ≤ 8
E. 4 ≤ x ≤ 8

06. Interval nilai x yang memenuhi │5x + 2│ ≤ 4 adalah ...
A. x ≤ –6 atau x ≥ 2
B. –6 ≤ x ≤ 2
C. x ≤ –6/5 atau x ≥ 2/5
D. –6/5 ≤ x ≤ 2/5
E. 2/5 ≤ x ≤ 6

07. Interval nilai x yang memenuhi │2x + 5│ > 7 adalah ...
A. x < –6 atau x > 1
B. –6 < x < 1
C. x < –5 atau x > 2
D. –5 < x < 2
E. 4 < x < 6

08. Interval nilai x yang memenuhi │4x – 6│ > 8 adalah ...
A. x < –2 atau x > 6
B. –2 < x < 6
C. x < –1/2 atau x > 7/2
D. –1/2 < x < 7/2
E. 2 < x < 8

09. Interval nilai x yang memenuhi │8 – 2x│ ≤ 6 adalah ...
A. x < –1 atau x > –7
B. –7 < x < –1
C. x < 1 atau x > 7
D. 1 < x < 7
E. 1 < x < 8

10. Interval nilai x yang memenuhi │6 – 3x│ ≤ 12 adalah ...
A. x < –2 atau x > 6
B. –2 < x < 6
C. x < –6 atau x > 2
D. –6 < x < 2
E. 2 < x < 6

7 komentar: